20කට ඉන්න මුළු හෝටලයම පැය 24රු40000

JANA SRI LANKA VILLA INGIRIYA

මේ දොළ පාර  පිලිබදව වීඩියෝව දැක ගන්න පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න

Share With Your Friends යාළුවන්ට දැන ගන්න ෂෙයාර් කරන්න

පිල්ලකින් නාමුද


බුක් කරගන්න කතා කරන්න 077 155 9018 ජනත්
Call For Booking 077 155 9018
 
මේ ෆොටෝ  එකේ කතාවේ  වීඩියෝව බලන්නකෝ

Share With Your Friends යාළුවන්ට දැන ගන්න ෂෙයාර් කරන්න


Comments

Popular posts from this blog

20 කට ඉන්න පුළුවන් සුවිමින් පුල් බාබ කියූ පහසුකම් කොලඹ නගර සිමාවෙන් විල එකක්